Vision

Hos oss är det kunden och tiden som är viktigast. Kunden skall vara nöjd och det i rätt tid.

Vår affärsidé bygger på kompetens och erfarenhet. Affärsidén skiljer sig inte nämnvärt från andra elkonsulter. Det som skiljer sig är att vi har jobbat som elektriker och har praktisk erfarenhet. Som elkonsulter anser vi det viktigt att teori och praktik skall stämma överens.

Kvalitet är viktigt för oss. Därför arbetar vi efter en kvalitetspolicy, för att vi skall ha en hög klass på utförda uppdrag. Vi arbetar digitalt och för att få det bästa resultatet på ritningar, låter vi det plottas på kopieringsbolag.

-Hans Wihlborg

Historik

Namnet HELKONSULT kommer av att vi arbetat i hela ledet, från elektriker, entreprenör till konsult.
I början på 1999 genomförde Hans något han tänkt på under en lång tid. Att startade eget.

Den vanligaste frågan Hans fick var ”Varför?”. Svaret var enkelt, Hans kände sig mogen. Mogen nog för att ta det ansvar som krävdes av honom och kunskap nog att klara av de uppgifter som han åtog sig.

Under Hans tidigare yrkeskarriär har han haft möjlighet att testa en hel del idéer om hur man bör bedriva sitt arbete som elkonsult. Idé för idé har givit honom det resultat han egentligen hela tiden vetat att de skulle göra.

Han döpte firman till HELKONSULT.

Idag består Helkonsult av 5 glada ingenjörer.

Detta har gjort till att företaget har en perfekt blandning av kunskap och idéer.